2020 Bumbleride Era Car Seat Adapter - Clek Maxi Cosi Nuna Cybex
2020 Bumbleride Era Car Seat Adapter - Clek Maxi Cosi Nuna Cybex with Clek Liing attached
Bumbleride Era Reversible Seat Stroller Car Seat Adapter - Peg Perego Car Seat
Bumbleride Era Reversible Seat Stroller Car Seat Adapter - Maxi Cosi Mico Max 30 Car Seat
Bumbleride Era Reversible Seat Stroller Car Seat Adapter - Nuna Pipa Car Seat

Era nowy adapter do fotelika samochodowego - Clek / Nuna / Cybex / Maxi Cosi

Nowy adapter do fotelika samochodowego Era jest kompatybilny i został przetestowany z następującymi modelami fotelików samochodowych (wyprodukowanymi od 2016 r. i później): Clek Liing, Clek Liingo, Nuna Pipa RX, Nuna Pipa Lite R, Nuna Pipa Lite LX, Nuna Pipa Lite, Nuna Pipa, Maxi Cosi Coral XP, Maxi Cosi Mico Max Plus, Maxi Cosi Mico Max 30, Maxi Cosi Mico 30, Maxi Cosi Mico AP, Cybex Aton Q, Cybex Aton 2 or Cybex Aton.
199 zl